Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Hizmetleri

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Hizmetleri

Nokta İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri olarak bünyemizde iki Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) firması bulunmaktadır. 2013 yılında ilk olarak Nokta OSGB ile faaliyetlerine başlamış olan firmamız, 2016 yılı itibarıyla Kırkbir OSGB’yi kurmuştur. İstanbul’da dahil olmak üzere Marmara Bölgesi’nde toplam beş ilde hizmet verebilecek konumda olan Nokta İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri bünyesinde 12 işyeri hekimi, 17 İş Güvenliği Uzmanı ve 13 İşyeri Sağlık Personeli (DSP) istihdam edilmektedir.

Hizmet verebildiğimiz şehirler; İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Adapazarı.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLINLIĞI HİZMETLERİ

Nokta Ortak Sağlık Güvenlik Birimi olarak işletme ve işyerlerimizin tehlike sınıfı ve faaliyet alanına göre yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmemiz için, alanında profesyonel A, B ve C sınıfı iş güvenliği uzmanlarımızı görevlendiriyoruz.

İŞYERİ HEKİMİ HİZMETLERİ

Tüm hekimlerimiz Çalışma Bakanlığı tarafından verilen işyeri hekimliği sertifikasına sahiptir. Nokta İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine bağlı OSGB’lerde faaliyet gösteren hekimlerimiz, mevzuatta belirtilen görevlerini yaparken işin normal akışını mümkün olduğu kadar aksatmamaya ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasında katkıda bulunmaya dikkat etmektedirler.

İŞYERİ SAĞLIK PERSONELİ (DSP) HİZMETLERİ

İşyeri sağlık personellerimiz; işyeri hekimlerimizin nezaretinde başta sağlık kayıt ve arşivlerini tutmak üzere, hizmet verdiğimiz firmalarda çalışanların sağlık gözetimlerini izleme, sağlık hijyen gözetimleri yapma, çalışanların aşılama (bağışıklama) ve kayıtlarını tutma, iş sağlığına yönelik sağlık eğitim konularında eğitimler verme gibi iş sağlığı hizmetlerine yönelik gerekli çalışmaları yürütür.

Hem Nokta OSGB hem de Kırkbir OSGB firmalarımızda faaliyet gösteren tüm çalışma arkadaşlarımız; hizmet verdiğimiz firmaların mesleki ve ticari sırları, ekonomik ve ticari durumları hakkındaki bilgileri ile çalışanın kişisel sağlık dosyasındaki bilgileri gizli tutmakla yükümlü olduklarının bilincinde hareket ederler.

NoktaOSGB003
0
2

OSGB

0
17

Hekim

0
42

Uzman

0
5

Şehir

0
152

Güncel Firma