Patlamadan Korunma Dokümanı Nedir?

Patlamadan Korunma Dokümanı Nedir?

Patlamadan Korunma Dokümanı, bir işyerinde patlama meydana gelmemesi ve/veya olası bir patlamanın etkisinin azaltılması için yapılması gerekenleri belirten belgeler bütünüdür. Bu belgelerde çalışanların ve işletmenin sağlık ve güvenliği esas alınmıştır.

30.04.2013 tarih ve 28633 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik” gereğince patlayıcı ortam oluşması ihtimali bulunan işyerleri “Patlamadan Korunma Dokümanı” hazırlamakla yükümlüdür. 20/6/2012 tarihli, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında Patlamadan Korunma Dokümanı bulunmayan kuruluşlara faaliyet durdurma ve 89.629 TL’ye varan idari para cezaları uygulanabilmektedir.

 

PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI HANGİ İŞLETMELERDE GEREKLİDİR?

 • LPG ve Diğer Petrol Ürünleri Üretim, Dolum ve Dağıtım Tesisleri,
 • Maden Ocakları,
 • Kimyasal Madde Üreten ve/veya Depolayan Yerler,
 • Kimyevi Tahlil Laboratuvarları,
 • Boya ve Tiner İmalathaneleri,
 • Un, Şeker, Nişasta Fabrikaları,
 • Elektrikli Cihaz ve Teçhizat İmalathaneleri,
 • Boya İşlemi Yapılan/Boyahane İçeren İşletmeler,
 • Ham Deri İmalathaneleri,
 • Akü İmalathanelerinin Bazı Bölümleri,
 • Margarin, Zeytinyağı ve Diğer Yağ̆ İmalathaneleri.
 • Kâğıt Fabrikaları
 • Alüminyum, Ağaç Tozu Ortaya Çıkan İşletmeler vb.

KAPSAM DIŞI OLAN YERLER

 • Hastalara tıbbi tedavi uygulamak için ayrılan yerler ve tıbbi tedavi uygulanması,
 • 01/04/2011 tarihli ve 27892 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (2009/142/AT) kapsamında yer alan cihazların kullanılması,
 • Patlayıcı maddelerin ve kimyasal olarak kararsız halde bulunan maddelerin üretilmesi, işlemlerden geçmesi, kullanımı, depolanması ve nakledilmesi,
 • Sondaj yöntemiyle maden çıkarma işleri ile yeraltı ve yerüstü maden çıkarma işleri,
 • Patlayıcı ortam oluşabilecek yerlerde kullanılan her türlü taşıma aracı hariç, uluslararası antlaşmaların ilgili hükümlerinin uygulandığı kara, hava ve suyolu taşıma araçlarının kullanılması
Patlamadan Korunma Dokümantasyon (PKD) çalışmaları mevzuat açısından zorunlu bir dokümantasyondur.

 

PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANININ KONU BAŞLIKLARI

 Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamak için işletmede bir dizi ölçüm yapmak, işletme ve proses verilerini doğru bir şekilde değerlendirmek gerekmektedir. İnceleme ve değerlendirmeler sonucu ilgili standartlar gereği birçok kimyasal hesaplama formülleriyle hesaplama yapılarak aşağıda belirtilen başlıkları içeren bir rapor hazırlanmaktadır.

 • Proses Şartları,
 • İşletme Şartları,
 • Kimyasal Maddelerin Özellikleri,
 • Tutuşturucu Kaynaklar,
 • Havalandırma Özellikleri,
 • Patlama Riskinin Değerlendirilmesi,
 • Patlayıcı Ortamlar İçin Gerekli Hesaplamalar,
 • Patlayıcı Ortamın Etki Alanı ve Kalıcılık Süresi,
 • Tehlikeli Bölgelerin Sınıflandırılması,
 • Elektriksel ve Mekanik Teçhizatın Önerilmesi,
 • Proses Şartları Gereği Uygun Ekipman Seçimi,
 • Proses Şartları Gereği Uygun Kişisel Koruyucu Donanım Seçimi,
 • Patlayıcı Ortam Oluşmasını Önleme Tedbirleri,
 • Patlamanın Etkisinin Azaltılması,
 • Patlayıcı Ortamlar İle İlgili Risk Değerlendirmesi,

 

PATLAMADAN KORUNMA HİZMETİ

Patlamadan Korunma Dokümanı, hazırlanması yukarıda açıklamaya çalıştığımız gibi çok teknik, disiplinli, yoğun ve multidisipliner bir çalışma gerektirmektedir. Patlamadan Korunma Dokümanın hazırlanmasının tüm evreleri ve hazırlandıktan sonra alınması gereken tedbirler konusunda Üretim, Bakım, Proses, Teknoloji, Yatırım, Mühendislik, İSG konularında geniş katılımlı bir ekip çalışması olmazsa olmazdır.