Sağlık Muayenesi ve Laboratuvar Hizmetleri

Sağlık Muayenesi ve Laboratuvar Hizmetleri

Sağlık muayenesi ve laboratuvar hizmetlerini;  Nokta İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri olarak sözleşme yaptığımız firmalarımıza işyeri hekimliği uygulama pratiği içinde sunmaktayız. 2013 yılında Yalova İl Sağlık Müdürlüğümüzden “Laboratuvar Faaliyeti Uygunluğu” ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan “Görüntüleme İzni” ruhsatlarını alarak bu tarihten beri  hizmet vermekteyiz.

Günlük ortalama 75 kişiye hizmet verme kapasitesine sahip birimimizde 2013 yılından beri firmalarımızda istihdam edilen yaklaşık 15bin çalışana 65bin muayene ve sağlık tetkik hizmeti vermiş bulunmaktayız.

Birimimiz bünyesinde;

            Basit laboratuvar tetkikleri (Hemogram ve Basit Biyokimya Parametreleri)

            İki kanal Odyometri taraması

            Solunum Fonksiyon Testi taraması

            Akciğer Filmi Görüntülemesi yapılmaktadır.

Sağlık Bakanlığından onaylı iki görüntüleme merkeziyle yapmış olduğumuz protokol ile uzaktan yorumlama teknolojisi sayesinde (PACs sistem) akciğer filmlerimiz Radyolog hekimler tarafından okunarak ve elektronik imzalı olarak raporlanmaktadır.

Yine aynı şekilde tozla mücadele yönetmeliği kapsamında Pnömokonyoz taramaları aynı uzman merkezlerde yönetmeliğe uygun olarak iki okuyucu tarafından yorumlanmaktadır.

Ayrıca ileri laboratuvar tetkik ve analiz hizmetleri için yaptığımız protokollerle de hekimlerimiz ve firmalarımız tarafından -talep edilmesi durumunda- iş sağlığı hizmetlerine yönelik tanıya dayalı spesifik kan, idrar ve diğer (portör gibi) parametrelerin analizi yapılabilmektedir.

Yukarıda bahsettiğimiz işlemler için birimimizde altı kişilik ekiple hizmetlerimizi sunmaktayız.

0
12

Personel

0
140

Kişi/Gün

0
2520

Muayene/Ay

0
25704

Muayene/Yıl